Testamenter & Særeje

Arbejdsområder, Privat

Ægteskabslovgivningen og arvelovgivningen

Testamenter forholder sig til og kan bestemme hvem, der skal være dine arvinger, og om arven skal være særeje ved arvingens skilsmisse.

Ægtepagter om særeje regulerer, hvorledes der skal forholdes ved et ægteskabs ophør.

Der kan blive behov for oprettelse af begge dokumenter, når man skal sikre sin ægtefælle og sine børn i tilfælde af sygdom og død.

Det er samtidig vigtigt, at man i god tid overvejer, og får den nødvendige rådgivning om ægteskabslovgivningen og arvelovgivningen, da det i sagens natur er overvejelser og dokumenter, som ikke kan laves med ’tilbagevirkende kraft’.

Rådgivning

I vores advokatfirma har vi stor erfaring i denne rådgivning, i udfærdigelse af dokumenterne samt i ydelse af den nødvendige bistand med underskrift, notarialpåtegning og tinglysning.

Omkostningerne ved rådgivning og oprettelse af dokumenter kan oplyses på forhånd ved henvendelse til vores kontor.

Der er mulighed for at opnå offentlig retshjælp (tilskud) til betaling af en del af udgifterne.