Testamente – er du ikke gift?

Arbejdsområder, Privat

OBS: Er man ikke gift, er man ikke sikret arvemæssigt uden et testamente. Det er en god investering.

I løbet af 2006 og 2007 var det meget fremme i medierne, at ugift samlevende arvemæssigt skulle stilles som ægtefæller. Sådan endte det dog ikke helt.

Trods enighed i arvelovsudvalgets om at give ugift samboende legal arveret, valgte justitsministeren kun at give ugift samboende mulighed for at oprette et fællestestamente om, at de vil arve hinanden – det som man kalder “udvidet samlevertestamente”. (Det kræver, at man opfylder nogle betingelser, som overordnet går på, at man skal have boet sammen i to år eller vente/have/have haft et fælles barn sammen.)

Vi oplever dog, at mange samlevende kontakter os i forbindelse med førstafdøde samlevers død i den tro, at længslevende arver automatisk. Mange misforstår simpelthen de nye arveregler. Særligt de unge glemmer at skrive testamente. Kun 7 % af de 26-39-årige har testamente samtidig med, at antallet af nye ægteskaber falder.

Selvom døden ikke er det sjoveste emne, vil vi opfordre alle samlevere til at overveje deres økonomiske situation ved den enes og begges død.

Derudover bør også ægtefæller med særbørn samt enlige sikre økonomien og forebygge konflikter ved at overveje situationen i forbindelse med deres død.

Det er en god investering at oprette et testamente, som sikrer dine efterladte på en måde, som du selv bestemmer dog indenfor arvelovens rammer.