Egenbetaling

Omkostninger

Vi vil gerne yde en god service for vore klienter. Dette indebærer blandt andet, at vi, ved enhver henvendelse om et problem, straks fremsender et brev om, hvordan og hvor længe din sag forventes at forløbe.

Vi kan oplyse prisen på forhånd i følgende sagstyper:

  • Ejendomshandler
  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Samt andre dokumenter, som du selv skal betale

Omkostningerne

Omkostningerne ved behandling af dødsboer betales af boets midler. Prisen afhænger af arbejdets omfang, men ligger ofte mellem kr. 15.000 og kr. 25.000.

I øvrige sager vil du få oplyst, hvordan vores salæret beregnes, og du kan altid få aktuel timeforbrug oplyst.

Udvikler sagen sig i uheldig retning, vil vi orientere dig om de omkostningsmæssige konsekvenser heraf løbende.

Udnyt det, og forhør gerne om hvorledes sagen forløber.