Velkommen til

Lovpligtig information

Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft er etableret på følgende adresse:

Havnen 23, 1. sal
7620 Lemvig

Vi kan kontaktes på telefon nummer 9782 1300 og på e-mail adresse info@advomt.dk.
Vores CVR nummer er 16615773.

Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft er organiseret som I/S.
Advokaterne hos Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Alle advokater hos Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos H DI Gerling Forsikring gennem en Dahlberg rammeaftale. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaets advokater har samleklientkonti hos Sparekassen Danmark af 1871.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle klager over advokater og advokatselskaber. Ved klager over salær, kan nævnet nedsætte advokatens salær. Advokatnævnet kan ikke afgøre, om en advokat skal betale erstatning. Det skal afgøres ved en retssag ved domstolene. Advokatnævnet har følgende kontaktoplysninger:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.