Retshjælp

Omkostninger

Vi yder rådgivning under retshjælpsordningen. Bestil tid til et møde og medbring din og din samlever/ægtefælles årsopgørelse for 2020 fra Skat, så er der ofte mulighed for at få tilskud.

Retshjælp kan ikke ydes til ansøgning om gældssanering, ved dødsbobehandling, til tiltalte i straffesager eller til selvstændig erhvervsdrivende i deres forretningsforhold.

Retshjælpsdækning

Den væsentligste betingelse for at få retshjælpsdækning fra det offentlige er økonomisk. Det er forrige års indkomst, man kigger på. For at få retshjælp må man ikke have haft en indkomst, der overstiger kr. 348.000 kr. (efter AM-bidrag). Renter kan ikke fratrækkes. Lever du i ægteskab eller i et samlivsforhold, kan retshjælp opnås, hvis summen af jeres samlede indtægtsgrundlag er 442.000 kr. eller mindre. I sager om ægteskab eller forældremyndighed ser man dog kun på din egen indkomst. Det samme gælder, hvis i som par har modstående interesser.Beløbene forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn (herunder stedbørn og plejebørn) under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. Dette gælder dog ikke børn, du betaler bidrag til, som ved skatteansættelsen helt eller delvis kan fradrages i indkomsten.

Almindelig retshjælp

Almindelig retshjælp ydes for et vederlag af indtil 1.180 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten 75 pct., medens du selv betaler resten.
Almindelig retshjælp omfatter et møde om sagen og et enkelt brev, der sendes herefter. Vi kan give udvidet retshjælp for et honorar af yderligere indtil 2.700 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten og du halvdelen hver. Gives retshjælpen i forbindelse med en ansøgning om fri proces, betaler staten dog hele vederlaget.