Velkommen til

Digital håndtering
af persondata

Advokatkontoret Asger Toft behandler dine personoplysninger fortroligt, så dine oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Alle medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige klienters forhold, og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de får kendskab til.

Vi videregiver kun oplysninger, hvis videregivelsen er et naturligt led i opdraget, hvis vi har dit samtykke eller en lovgivningsmæssig forpligtelse til det.

OBS – særligt fortrolige oplysninger:
Du bør ikke sende dine personlige og fortrolige oplysninger, fx dit CPR-nr., som vedhæftede filer i en ukrypteret e-mail til os.

Følgende mailadresse er særligt beskyttet: at@advomt.dk. Vi anbefaler at denne benyttes ved særligt fortrolige oplysninger. Dette kræver imidlertid, at du også sender oplysningerne fra en sikker mail.

Læs mere om behandling af persondata her