Fremtidsfuldmagt

Arbejdsområder, Privat

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt nu, så den først træder i kraft hvis du mister evnen til selv at varetage din økonomi og personlige behov i øvrigt.

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give dine pårørende – eller andre – mulighed for at disponere for dig uden at skulle ansøge myndigheder eller pengeinstitutter om tilladelse. Den erstatter den tidligere anvendte generalfuldmagt.
Fuldmagten oprettes gennem et offentligt register. Fuldmagten vil meget praktisk kunne oprettes samtidigt med et testamente.
Man kan kun oprette én fremtidsfuldmagt, men den kan tilbagekaldes eller ændres så længe man er i stand til at forstå betydningen heraf.
Vi hjælper med oprettelsen og kan rådgive både ved et møde og ved telefonsamtale.
Da forskellige mennesker har forskellige behov, tilbyder vi en uforpligtende snak om mulighederne. Vi træffes på tlf. +45 97 82 13 00 eller på mail: info@advomt.dk