Retssager og konfliktløsninger

Arbejdsområder, Erhverv

Vi har stor erfaring i at yde bistand til såvel private som erhvervsdrivende i alle former for konfliktløsning.

Konfliktløsning

Konfliktløsning er ikke bare et mål men også en proces, og klienter er forskellige. Det skal vi tage højde for, når vi varetager klientens interesser. Hver gang vi får en sag ind på kontoret, overvejer vi i samråd med klienten hvilken konfliktløsningsmetode, som egner sig bedst.

I nogle sager er det relevant at holde sig til traditionelle forligsforhandling og retssager, og andre gange bør man overveje mediation/retsmægling, som adskiller sig værsentligt fra det tradiitonelle retssystem.

Retshjælpsforsikringerne

Retshjælpsforsikringerne dækker omkostningerne ved de fleste konfliktløsningsmetoder – også ved mediation/mægling.