Som privat lejer har man krav på en bred lejeretlig beskyttelse. Og man skal som udlejer tage højde for en lang række formelle regler, så man sikrer sig lejeaftalen er i orden.

Der kan blandt andet opstå konflikter i et lejeforhold på følgende områder:

  • Lejeregulering og om lejefastsættelse
  • Depositum, forudbetalt leje mv.
  • Opfyldelse af udlejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.
  • Opfyldelse af lejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.
    Herunder uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning samt tvister om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.
  • Misligholdelse af lejekontrakten samt misligholdelsesbeføjelserne
  • Tvister om lejerens betaling for vand, varme og lign. samt nabostøj mv.