Det er oftest en god ide at konsultere en advokat, hvis man er så uheldig at komme i karambolage med straffeloven eller færdselsloven.

Forsvarer

Det er oftest en god ide at konsultere en advokat, hvis man er så uheldig at komme i karambolage med straffeloven eller færdselsloven.

Der er måske ikke behov for en forsvarer ved helt enkle færdselssager – for eksempel om hastighed og spirituskørsel. Man har dog ret til en, og en orientering om reglerne er ofte en god ide.

Vores rådgivning er – og skal være – aldeles uafhængig af andre interesser end dine.
Derved kan du sikre dig, at din sag vurderes ud fra dit synspunkt, og at alle retssikkerhedsgarantier kommer dig til gode.

En straffesag starter, når politiet rejser en sigtelse for en overtrædelse af straffeloven eller andre love. Er der mulighed for at have en advokat ved sin side som forsvarer allerede i denne situation. Vi hjælper med at sikre, at politiet får alle oplysninger frem, og at du får en korrekt behandling.

Efterfølgende kan sigtelsen føre til en tiltale ved retten. Her er det uden tvivl en rigtig god ide at have en forsvarer med.

Som forsvarer for dig sikrer vi, at alle forhold, der er til fordel for dig, bliver fremlagt, ligesom vi er med til at sikre, at den straf, der eventuelt idømmes, ikke er hårdere end loven og retspraksis tilsiger.

Omkostningerne til forsvareren betales af det offentlige. En dømt person skal dog efterfølgende godtgøre de offentlige udgifter.