Skader og erstatning

Arbejdsområder, Privat

Er du kommet ud for en ulykke, er der mange regler at tage højde for med henblik på en eventuel erstatning. Enkelte fejl kan medvirke, at en lang mindre erstatningssum udbetales end den, som den skadelidte egentlig havde krav på. Der skal gøres opmærksom på, at såfremt skadelidte i første omgang forsøger sig på egen hånd, og giver op undervejs i processen, kræver det ofte mere tid for en advokat at rydde op i sagens forhold.

Vi kan sørge for:

  • Udfyldelse af skadesanmeldelser
  • At sagen anmeldes til alle relevante forsikringstyper
  • Løbende korrespondance med forsikringsselskaberne
  • Anmodning om a conto udbetalinger i længere sagsforløb
  • Eventuelle indsigelser mod erstatningssummen samt
  • Strukturering af sagen i øvrigt