Børn og skilsmisse

Arbejdsområder, Privat

Vi har altid lagt stor vægt på at kunne yde den bedst mulige rådgivning inden for familieretten.

Rådgivningen gælder ikke blot i forbindelse med indgåelse af ægteskab, men specielt også i forbindelse med:

  • Separation
  • Skilsmisse
  • Bodeling
  • Opløsning af ægteskaber mellem danske statsborgere og udlændinge
  • Forældremyndighed og samvær samt
  • Tvangsfjernelser af børn